شروع ارسال آثار

  نوشته شده در ۱۳۹۲/۱۱/۷ ساعت ۰۷:۰۱

شروع ارسال آثار: 12 بهمن ماه 92 پایان ارسال آثار: 30 فروردین ماه 93

شروع ارسال آثار

بخش‌های اصلی جشنواره

  نوشته شده در ۱۳۹۲/۱۱/۴ ساعت ۲۰:۰۱

بخش‌های اصلی جشنواره به شرح ذیل است:

بخش‌های اصلی جشنواره

اسپانسر جشنواره شوید

  نوشته شده در ۱۳۹۲/۹/۲۰ ساعت ۲۰:۱۲

همین حالا اقدام کنید

اسپانسر جشنواره شوید