کاندیدای بخش هنری

  نوشته شده در ۱۳۹۴/۹/۹ ساعت ۱۴:۱۱

کاندیدای بخش هنری بازی مشخص شدند

کاندیدای بخش هنری

کاندیداهای بخش فنی

  نوشته شده در ۱۳۹۴/۹/۲ ساعت ۲۰:۱۱

بهترین بازی‌های دور دوم جشنواره از دیدگاه فنی

کاندیداهای بخش فنی

کاندیدای بخش موسیقی بازی

  نوشته شده در ۱۳۹۴/۸/۲۵ ساعت ۲۳:۱۱

کاندیدای بخش موسیقی بازی مشخص شدند

کاندیدای بخش موسیقی بازی

کاندیدای بخش طراحی بازی

  نوشته شده در ۱۳۹۴/۸/۱۸ ساعت ۱۲:۱۱

کاندیدای بخش طراحی بازی مشخص شدند

کاندیدای بخش طراحی بازی

کاندیدای بخش نوآوری بازی

  نوشته شده در ۱۳۹۴/۸/۱۳ ساعت ۲۳:۱۱

کاندیدای بخش نوآوری بازی مشخص شدند

کاندیدای بخش نوآوری بازی

کاندیدای بخش بازی نامه

  نوشته شده در ۱۳۹۴/۸/۴ ساعت ۲۲:۱۰

با توجه به آثار ارسالی کاندیدای بخش بازی نامه مشخص شدند

کاندیدای بخش بازی نامه

کاندیدای بخش فناوری در حوزه بازی‌های رایانه ای

  نوشته شده در ۱۳۹۴/۷/۲۷ ساعت ۱۹:۱۰

با توجه به آثار ارسالی در بخش فناوری، کاندیدای این بخش مشخص شدند

کاندیدای بخش فناوری در حوزه بازی‌های رایانه ای

کاندیدای بخش مقالات

  نوشته شده در ۱۳۹۴/۷/۲۰ ساعت ۱۴:۱۰

با توجه به آثار ارسالی، کاندیدای بخش مقالات مشخص شدند

کاندیدای بخش مقالات

کاندیدای بخش نقد بازی

  نوشته شده در ۱۳۹۴/۷/۱۳ ساعت ۱۱:۱۰

از بین آثار دریافتی این آثار جزو کاندیدای بخش نقد بازی می‌باشند

کاندیدای بخش نقد بازی

پایان داوری‌ها و اعلام هفتگی کاندیدای بخش‌های مختلف جشنواره

  نوشته شده در ۱۳۹۴/۷/۸ ساعت ۱۴:۰۹

با پایان داوری‌ها مشخص شدن کاندیدا از هفته آینده به صورت هفتگی دوشنبه‌ها کاندیدای بخش‌های مختلف هر هفته یک بخش اعلام می‌شوند و اختتامیه اواخر آذرماه بعد از محرم و صفر برگزار می‌گردد.

پایان داوری‌ها و اعلام هفتگی کاندیدای بخش‌های مختلف جشنواره