جوایز تپسل برای برگزیدگان جشنواره

  نوشته شده در ۱۳۹۶/۹/۲۱ ساعت ۱۹:۱۲

جوایز تبلیغاتی تپسل برای برگزیدگان جشنواره

جوایز تپسل برای برگزیدگان جشنواره
جایگاه اول. تبلیغ رایگان ویدئویی 3 میلیون تومان (در صورت انتشار تا دو ماه بعد از اعلام جایزه)
جایگاه دوم. تبلیغ رایگان ویدئویی ۲ میلیون تومان (در صورت انتشار تا دو ماه بعد از اعلام جایزه)
جایگاه سوم. تبلیغ رایگان ویدئویی ۱ میلیون تومان (در صورت انتشار تا دو ماه بعد از اعلام جایزه)

مسابقه ویژه تپسل (اپ‌های برتر به انتخاب تپسل)
جایگاه اول. تبلیغ رایگان ویدئویی 3 میلیون تومان (در صورت انتشار تا دو ماه بعد از اعلام جایزه)
جایگاه دوم. تبلیغ رایگان ویدئویی 2  میلیون تومان (در صورت انتشار تا دو ماه بعد از اعلام جایزه)
جایگاه سوم. تبلیغ رایگان ویدئویی 1 میلیون تومان (در صورت انتشار تا دو ماه بعد از اعلام جایزه)