کاندیدای بخش موسیقی بازی

  نوشته شده در ۱۳۹۴/۸/۲۵ ساعت ۲۳:۱۱

کاندیدای بخش موسیقی بازی مشخص شدند

کاندیدای بخش موسیقی بازی
با توجه به آثار ارسالی که از کیفیت مناسبی برخوردار بودند، لیست ذیل را حسن متقی گلشن، دبیر بخش بازی دومین دوره جشنواره بازیسازان مستقل ایران معرفی نموده است

آب‌های آبی
بتلفیش
پارکینگ حرفه ای
دهکده لوطیا
کله خفن
ویراژ
هارمونی مرگ

لازم به ذکر است برگزیدگان بخش‌های مختلف در اختتامیه جشنواره مشخص خواهند شد که اواخر آذرماه برگزار می‌شود