مهلت ارسال درخواست بررسی مجدد آثار

  نوشته شده در ۱۳۹۳/۶/۳ ساعت ۱۵:۰۸

شرکت کنندگان محترم تا روز جمعه هفتم شهریورماه می‌توانند درخواست بررسی مجدد آثر خود را ارسال کنند

شرکت کنندگان محترم تا روز جمعه هفتم شهریورماه می‌توانند درخواست بررسی مجدد اثر خود را ارسال کنند

دارندگان آثار در این جشنواره با ارسال ایمیل بررسی مجدد به نشانی igdf.ir@gmail.com می‌توانند اقدام نمایند.

کلیه کاندیدای انتخاب شده بنا به نظرات هیات داوران در جلسه حضوری داوری بوده است