تصاویر نشست معرفی بازی‌های ایرانی

  نوشته شده در ۱۳۹۳/۷/۱۲ ساعت ۱۶:۱۰

11 تصویر از نشست دو ساعته معرفی بازی‌های ایرانی برتر در چهارم مهرماه 93 حاشیه اختتامیه جشنواره بازیسازان مستقل ایران

تصاویر نشست معرفی بازی‌های ایرانی