کاندیدای بخش طراحی بازی

  نوشته شده در ۱۳۹۴/۸/۱۸ ساعت ۱۲:۱۱

کاندیدای بخش طراحی بازی مشخص شدند

کاندیدای بخش طراحی بازی
با توجه به آثار ارسالی که از کیفیت مناسبی برخوردار بودند، لیست ذیل را حسن متقی گلشن، دبیر بخش بازی دومین دوره جشنواره بازیسازان مستقل ایران معرفی نموده است

آب‌های آبی
اسپاد
بتلفیش
پارکینگ حرفه ای
پسر شیطون
دفاع از  فضا
طوطی کشاورز
مرد چاقالو
ویراژ
هارمونی مرگ
 

لازم به ذکر است برگزیدگان بخش‌های مختلف در اختتامیه جشنواره مشخص خواهند شد که اواخر آذرماه برگزار می‌شود