کاندیدای بخش بازی نامه

  نوشته شده در ۱۳۹۴/۸/۴ ساعت ۲۲:۱۰

با توجه به آثار ارسالی کاندیدای بخش بازی نامه مشخص شدند

کاندیدای بخش بازی نامه

از بین آثار رسیده به دبیرخانه دومین دوره جشنواره بازیسازان مستقل ایران، بازی نامه‌های ذیل را کسری کریمی طار، دبیر این بخش اعلام نموده است:

* بردیا

* خط سفید

* مبارک

آیین اختتامیه جشنواره در اواخر آذرماه برگزار می‌گردد و در آن برگزیدگان بخش‌های مختلف اعلام می‌شوند.