مراسم تقدیر از داوران چهارمین دوره جشنواره بازیسازان مستقل ایران

  نوشته شده در ۱۳۹۸/۸/۱ ساعت ۰۶:۱۰

مراسم تقدیر از داوران چهارمین دوره جشنواره بازیسازان مستقل ایران با حضور جمعی از داوران برگزار شد

مراسم تقدیر از داوران چهارمین دوره جشنواره بازیسازان مستقل ایران