شروع ارسال آثار

  نوشته شده در ۱۳۹۲/۱۱/۷ ساعت ۰۷:۰۱

شروع ارسال آثار: 12 بهمن ماه 92 پایان ارسال آثار: 30 فروردین ماه 93

شروع ارسال آثار

تقویم جشنواره به شرح ذیل است:

 

شروع ارسال آثار: 12 بهمن ماه 92
پایان ارسال آثار: 30 فروردین ماه 93

آیین اختتام: مرداد ماه 93

 

جزییات بیشتر و موضوعات بخش مقالات و نقد بازی به زودی اعلام می‌شود