مهلت یک روزه برای نهایی کردن اطلاعات آثار

  نوشته شده در ۱۳۹۳/۲/۳۱ ساعت ۰۰:۰۵

تنها تا پایان امروز یعنی چهارشنبه 31 اردیبهشت ماه فرصت دارید تا اطلاعات آثار خود را به روز یا دیگر آثار خود را ارسال کنید. این زمان به هیچ وجه قابل تمدید نیست و لطفا چنین درخواستی نکنید. همچنین هر چه سریعتر مدارک خود را از طریق پنل کاربری ارسال کنید. با آرزوی موفقیت برای شما