مسابقات ملی بازی سازی 48 ساعته دانشگاه آزاد کاشان

  نوشته شده در ۱۳۹۴/۱۲/۲۰ ساعت ۰۹:۰۳

تاریخ برگزاری مسابقات: نوزدهم الی بیست و یکم

مسابقات ملی بازی سازی 48 ساعته دانشگاه آزاد کاشان

به زودی بازی‌های ساخته شده بر روی سامانه جشنواره بازیسازان مستقل ایران در بخش ویژه مسابقات ملی بازی سازی 48 ساعته دانشگاه آزاد کاشان (IranGDC 2016) قرار داده می‌شوند

www.IranGDC.ir