فراخوان دومین دوره جشنواره بازیسازان مستقل ایران

  نوشته شده در ۱۳۹۳/۷/۲۳ ساعت ۱۱:۱۰

از بهمن ماه 93 فراخوان دوره دوم جشنواره بازیسازان مستقل ایران آغاز خواهد شد.

فراخوان دومین دوره جشنواره بازیسازان مستقل ایران
جزییات قوانین و شرایط شرکت در دوره دوم جشنواره بازیسازان مستقل ایران متعاقبا اعلام خواهد شد