تصاویر اختتامیه جشنواره

  نوشته شده در ۱۳۹۴/۱۲/۵ ساعت ۱۸:۰۲

در ادامه تصاویر گلچین از مراسم اختتامیه را شاهد خواهید بود حضور بیش از چهارصد نفر و تکمیل ظرفیت سالن دویست و پنجاه نفری که امکان حضور برای همه علاقه مندان را فراهم نکرد

تصاویر اختتامیه جشنواره