کاندیدای بخش هنری

  نوشته شده در ۱۳۹۴/۹/۹ ساعت ۱۴:۱۱

کاندیدای بخش هنری بازی مشخص شدند

کاندیدای بخش هنری
با توجه به آثار ارسالی که از کیفیت مناسبی برخوردار بودند، لیست ذیل را حسن متقی گلشن، دبیر بخش بازی دومین دوره جشنواره بازیسازان مستقل ایران معرفی نموده است
آبهای آبی
اسپاد
بازمانده
بتلفیش
دفاع از فضا
سبقت
کله خفن
ویراژ
هارمونی مرگ

 

 

لازم به ذکر است برگزیدگان بخش‌های مختلف در اختتامیه جشنواره مشخص خواهند شد که اواخر آذرماه برگزار می‌شود.