کاندیدای بخش نوآوری بازی

  نوشته شده در ۱۳۹۴/۸/۱۳ ساعت ۲۳:۱۱

کاندیدای بخش نوآوری بازی مشخص شدند

کاندیدای بخش نوآوری بازی

با توجه به آثار ارسالی که از کیفیت مناسبی برخوردار بودند، لیست ذیل را حسن متقی گلشن، دبیر بخش بازی دومین دوره جشنواره بازیسازان مستقل ایران معرفی نموده است:

اسپیدآپ
جیغ و داد
خط سفید
دفاع از فضا
زیر دریا
طوطی کشاورز
کله خفن
مرد چاقالو

 

لازم به ذکر است برگزیدگان بخش‌های مختلف در اختتامیه جشنواره مشخص خواهند شد که اواخر آذرماه برگزار می‌شود.