حامی رسانه ای جشنواره شوید

  نوشته شده در ۱۳۹۲/۱۱/۱۱ ساعت ۱۲:۰۱

شما میتوانید با درج بنر تبلیغاتی جشنواره و پوشش اخبار، ما را در برگزاری هر چه بهتر جشنواره یاری نمایید و جزو حامیان رسانه ای ما محسوب شوید و در مراسم اختتامیه تندیس جشنواره را از ما هدیه بگیرید

حامی رسانه ای جشنواره شوید

شما میتوانید با درج بنر تبلیغاتی جشنواره و پوشش اخبار، ما را در برگزاری هر چه بهتر جشنواره یاری نمایید و جزو حامیان رسانه ای ما محسوب شوید و در مراسم اختتامیه تندیس جشنواره را از ما هدیه بگیرید:

 

www.igdf.ir/files/Banners/BANNER_120_120.swf

www.igdf.ir/files/Banners/BANNER_120_240.swf

www.igdf.ir/files/Banners/BANNER_468_60.swf

www.igdf.ir/files/Banners/BANNER_666_92.swf

 

http://www.igdf.ir/mediasponsor