آخرین مهلت ارسال آثار به جشنواره تا پایان آبان ماه است

  نوشته شده در ۱۳۹۵/۸/۱۰ ساعت ۱۰:۱۰

شرکت کنندگانی که تا به حال موفق به ارسال آثار نشده اند می‌توانند تا پایان آبان ماه آثار خود را ارسال نمایند همچنین شرکت کنندگانی که آثار خود را ارسال کرده اند می‌توانند تا پایان آبان ماه آثار خود را به روز رسانی نمایند

آخرین مهلت ارسال آثار به جشنواره تا پایان آبان ماه است