اولین جلسه داوری جشنواره برگزار شد

  نوشته شده در ۱۳۹۶/۱/۳۰ ساعت ۱۵:۰۴

در این جلسه ۱۰۰ بازی موبایلی ارسالی به جشنواره مورد بررسی قرار گرفتند و بازی‌های پی‌سی در جلسه بعدی بررسی می‌شوند. لازم به ذکر است تاریخ اختتامیه متعاقبا اعلام خواهد شد

اولین جلسه داوری جشنواره برگزار شد