پروفایل کاربر

علی شهنما تحصیلات : کارشناسی ارشد - مهندسی الکترونیک تاریخ عضویت : ۱۳۹۸/۴/۳۱