پروفایل کاربر

پدرام شریفی تحصیلات : دانشجوی مهندسی معدن تاریخ عضویت : ۱۴۰۰/۵/۳۰