پروفایل کاربر

مهدی جعفری بازی ساز نوجوان استان اصفهان تحصیلات : محصل تاریخ عضویت : ۱۳۹۷/۳/۲۸
درباره من :بازی ساز نوجوان استان اصفهان از دید 10 بازی ساز ایرانی
مهدی جعفری 15 ساله از اصفهان
بازیساز نوجوان استان اصفهان