پروفایل کاربر

shahin charkhosht تحصیلات : کارشناس ارشد مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک تاریخ عضویت : ۱۳۹۶/۹/۳۰