پروفایل کاربر

رضا عبادی لاله بحان تحصیلات : کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار تاریخ عضویت : ۱۴۰۰/۱۰/۴