جزئیات اثر

Final Testimony بازی ارسال شده توسط شایا شاکری پلتفرم ها : آیفون ارسال شده در :۱۳۹۵/۱۰/۴ اثری از :سید شایا شاکری
تیم:
شکیبا شاکری

نمیا طاهر حیدری
ارشیا حسینی
شایان شاهی پسند
اشکان حسینی
علی برادران
درباره اثر :اول شخص شوتر

0 نقد داور

0 نظر (نمایش فقط برای صاحب اثر)