جزئیات اثر

تاثیر بازی رایانه¬ای به عنوان یک نرم افزار شبیه ساز آموزشی درجه مقاله ارسال شده توسط علیرضا ممیززاده ارسال شده در :۱۳۹۲/۱۲/۱۱ اثری از :راحله فرهنگی ، علیرضا ممیززاده درباره اثر :چکیده:
در عرصه رقابت فرهنگی و هنری، صنعت مدرن بازی رایانه ای به عنوان یک پدیده نوظهور که تنها در زمانی اندک چنان رشد عظمی پیدا کرده مورد توجه کشورها قرار گرفته است، این پدیده فرهنگی و هنری به عنوان یک رسانه موثر در تمام ابعاد زندگی، ما را متاثر کرده است کودکان، نوجوانان و بزرگسالان با علاقه به سمت آن کشیده می¬شوند و پیام¬های آن را دریافت می¬کنند(نظام آبادی،1380، 2). پژوهشگران معتقدند که بازی¬های رایانه¬ای به عنوان نرم افزار شبیه ساز آموزشی ، به دانش آموزان کمک می¬کند که مسائل بحث درسی را یاد بگیرند، انجام بازی به آن‌ها شانس چالش با مسایل و تدوین راهبردهایی برای درک و دریافت پیام¬های درسی را فراهم می¬سازد. معلمان با استفاده از بهینه علایق دانش¬آموزان، در انتخاب بازی و سوق دادن آن¬ها به اهداف آموزشی، می¬توانند کمک¬های شایانی را در امر تدریس و یادگیری دانش آموزان ایجاد نماید. کاربرد نرم افزارهای شبیه سازی در زمینه¬های مختلف در سال¬های اخیر رو به افزایش بوده است و یکی از مهمترین کاربرد آن در زمینه آموزش و یادگیری بوده است. در این مقاله سعی شده تا میزان تاثیر بازی رایانه ای یه عنوان یک نرم افزارشبیه سازآموزشی در جهت یادگیری و یاد سپاری دانش آموزان مورد بررسی قرار بگیرد.
1.5 از 6 امتیاز

0 نقد داور

1 نظر (نمایش فقط برای صاحب اثر)