جزئیات اثر

Edward کاراکتر ارسال شده توسط آریا حقیقتیان ارسال شده در :۱۴۰۰/۹/۱۳ اثری از :آریا حقیقتیان - محمد صدرا افشار درباره اثر :Zbrush - ZWarp - Texturing XYZ - SkinGen - Quixel - Foundry Mari - Substance Designer - Unreal Engine Workflow
تصاویر :

0 نقد داور

1 نظر (نمایش فقط برای صاحب اثر)