جزئیات اثر

مارقین _مرد ماسک دار کاراکتر ارسال شده توسط محمد ضیاء ارسال شده در :۱۳۹۳/۲/۶ اثری از :محمد ضیاء و یه ماوس :d درباره اثر :یکی از بزرگ‌ترین شیاطین با کافر‌ترین زن زمینی، دو رگه ای نیم جن و نیم انس به دنیا آورد به نام مارقین
مادر آن در به دنیا آمدن وی به درک رفت و پدر آن هم آن را یتیم رها کرد و خود بعد از سال‌ها مرد...

ابلیس مارقین را به فرزند خواندگی خود در آورد و آن را بزرگ نمود...
در سنین جوانی وی، ابلیس به او وعده جانشینی بعد از مرگ خود که روزی معلوم بود را داد و از او درخواست کرد برای رسیدن به این مقام باید تفرقه ای میان تنها سرزمینی که یگانه خدا را می‌پرستیدن بیاندازد
غرور ماقین باعث شد تا وعده تسلیم شدن کل سرزمین و پرستش ابلیس را به او بدهد ...

سال‌ها جنگ میان آن سرزمین و شیطان قرار گرفت که آنجا را به دو نیم نمود نیمی اتحاد قبایل و نیمی قلمرو تاریکی ...
تا آنکه روزی رسید که مارقین از ترس به خود می‌پیچید و مداوم در فکر بود ...
مردم سرزمین پاک از یگانه خدا تقاضای یاری خواسته اند و فرزندی به دنیا آمد که در پاکی و مهربانی نذیر نداشت و نام او آبتین بود ...
چنین می‌گفتند که سرنوشت آبتین به سرنوشت سرزمین پاک گره خورده و با مهربانی و نیک سیرتی سرزمینی نیک و قدرتند خواهند داشت و اگر آبتین فردی ضعیف شود سرزمین نیز سست می‌شود ...

پس مارقین فکر کشتن آن را از سر به در برد و تصمیم به تسخیر او داشت ... !
..............................................

این کاراکتر منفی‌ترین و شرور‌ترین کاراکتر رمان 3 جلده من است

که در هر جلد 11 بار با ترفند و استراتژی مختلف سعی در تصرف آن سرزمین یا ایران کنونی دارد
____
هیچ کس اورا نمی‌شناسد ... همیشه ماسک بر چهره می‌زند
نه حرف میزند و نه واکنشی به رفتار دیگران دارد ...
و فقط از راه دیوانه کردن شخصیت‌ها وارد جنگ میشود
تصاویر :
دانلود کاراکتر
2.41 از 11 امتیاز

0 نقد داور

12 نظر (نمایش فقط برای صاحب اثر)