جزئیات اثر

تحلیل بازی‌های رایانه ای به تفکیک پلتفرم و ارائه نقشه راهی برای مقاله ارسال شده توسط سجاد کردانی مقدم ارسال شده در :۱۳۹۵/۱۰/۲ اثری از :سجاد کردانی مقدم
دکتر مرتضی ابراهیمی
درباره اثر :در این مقاله ابتدا چگونگی ارائه یک نقشه راه جامع جهت رونق بخشیدن به صنعت بازی سازی کشور بررسی شده است. مجموعه راه حل‌های موردنیاز در بخش‌های مختلف جهت تدوین نقشه‌راه مورد مطالعه قرار گرفته است. برای رسیدن به راه حل‌ها ابتدا لازم است تا صنعت بازی‌سازی به شکل یک سیستم دیده شود و این سیستم به بخش‌های کوچک‌تر تقسیم شود تا برای هر بخش راه حلی ارائه گردد. برای تقسیم سیستم به بخش‌های کوچک‌تر از تفکیک پلتفرمی استفاده شده است و با تحلیل و بررسی هر پلتفرم راهکاری برای رونق بخشیدن بیشتر به آن بخش ارائه میگردد. در پایان مجموعه این راهکارها به عنوان نقشه راهی برای رونق بخشیدن به صنعت بازی سازی کشور در نظر گرفته می‌شود.

0 نقد داور

0 نظر (نمایش فقط برای صاحب اثر)