آخرین فرصت ارسال یا آپدیت اثر

  نوشته شده در ۱۴۰۰/۱۰/۴ ساعت ۱۲:۱۲

تا ساعت ۲۴ امروز شنبه ۴ دی ماه فرصت ارسال اثر یا آپدیت اثر در وبسایت جشنواره بازیسازان مستقل ایران فراهم است و بعد از آن بسته خواهد شد تا کنون بیش از ۲۷۰ اثر ارسال شده است.