پروفایل کاربر

امیر حسین نوروزی تحصیلات : کارشناسی مدیریت بازرگانی تاریخ عضویت : ۱۴۰۰/۱۰/۴