جزئیات اثر

مرد دینامیتی کاراکتر ارسال شده توسط محمد حسین زالی ارسال شده در :۱۳۹۴/۵/۱۷ اثری از :شخصیت پرداز: محمد حسین زالی
پیکسل آرت: پیمان قاسمی
درباره اثر :یکی از هم سلولی‌های آقای رئیس، خیلی زود به او پیوست و درصدد ساخت عزت گرگی برآمد. شاگردان دینامیتی زیادی تربیت کرد تا انسانیت را منفجر کنند. او هم همچنین چیزی از پدر و مادر خود بیاد نمیاورد. اولین کسی را که به شکل ناموفقیت آمیز منفجر کرد استاد پیر بود. تنها هدف و لذتش انفجار است و هربار که آقای رئیس دینامیت جدیدی به او میدهد بسیار خوشحال میشود. رئیس بخش‌های زیرزمینی شهر نیز هست.
مربوط به بازی weird Ned
(فایل چندین بار تست شده و هیچ مشکلی ندارد)

0 نقد داور

0 نظر (نمایش فقط برای صاحب اثر)