جزئیات اثر

آقای رئیس کاراکتر ارسال شده توسط محمد حسین زالی ارسال شده در :۱۳۹۴/۵/۱۷ اثری از :شخصیت پرداز: محمد حسین زالی
پیکسل آرت: پیمان قاسمی
درباره اثر :رئیس قوم Dread Wolves(در واقع The Red Wolves)، از کودکی خودش هیچ چیز بیاد نمیاورد، حق هم دارد چرا که او در آن زمان فقط یک گرگ بیعقل بوده و مثل حالا مخترع قرن بیستم محسوب نمیشود. بعد از فجایعی که اتفاق افتاد گرگ‌های جهش یافته را جمع کرد و آنهارا سازماندهی نمود و با اختراعات متعدد از قبیل ماشین گرگ سوار توانست اولین تمدن گرگ‌ها را در صحرای شامبل پایه گذاری کند. در اختراعات فی البداهه استاد است و در نبرد خیلی خوب آچار پرتاب میکند. با گرگ‌ها مهربان و با انسان‌ها نامهربان است، اهداف زیادی دارد که میتوان همه‌ی آنها را در اختراع خلاصه کرد.
مربوط به بازی weird Ned
(فایل چندین بار تست شده و هیچ مشکلی ندارد)

0 نقد داور

0 نظر (نمایش فقط برای صاحب اثر)