جزئیات اثر

ارائه‌ی یک مدل کارا برای موتورهای بازی مقاله ارسال شده توسط مهدی آران ارسال شده در :۱۳۹۴/۳/۲ اثری از :مهدی آران
2.25 از 2 امتیاز
امتیاز کل : 65 /100

1 نقد داور

 • دکتر محمدحسین رضوانی ۱۳۹۴/۷/۱ ۱۸:۰۹

  این اثر به به بررسی انواع موتورهای بازی سازی پرداخته و المان‌های طراحی بازی همچون نماد را به عنوان عامل اصلی در طراحی موتور معرفی می‌کند. اثر در ادامه به بررسی تاریخچه¬ی طراحی موتورهای بازی سازی می‌پردازد و سیر تکاملی آن‌ها را بیان می‌کند و به بیان چالش‌ها می‌پردازد.
  مطالبی که عنوان شده است مفید و قابل اعتنا بوده و گردآوری خوبی از مطالب مطرح شده در مبحث موتورهای بازی سازی است و می‌تواند برای درس آشنایی با موتورهای بازی سازی به عنوان یک مقدمه خوب محسوب گردد.
  خود اثر به لحاظ ساختاری خوب سازماندهی شده است لیکن بخش چکیده دارای ضعف در بیان می‌باشد. چکیده یک مقاله باید با افعال زمان مضارع بیان شود نه افعال زمان گذشته! ضمنا دستاوردهای کلیدی در چکیده باید معرفی شوند که این کار صورت نگرفته است.
  مهم‌ترین ضعف‌های اثر به قرار زیر هستند:
  1- مطالب مطرح شده صرفا یک گردآوری از مباحث داغ موتورهای بازیسازی می‌باشد که با توجه به کتاب‌ها و سایت‌ها و سایر مراجع تهیه شده است. هیچ تحلیل یا آنالیز خاصی از سوی خود نویسنده مطرح نشده است.
  2- چکیده یک مقاله باید با افعال زمان مضارع بیان شود نه افعال زمان گذشته!
  3- دستاوردهای کلیدی باید به عنوان بخشی از چکیده معرفی شود که این کار صورت نگرفته است.
  4- نتیجه گیری پایانی مقاله بیان کننده مطالب کلی است و حال آنکه یکی از مهم‌ترین تمرکزهای این مقاله این است که المان‌های طراحی برای انتخاب و ساخت موتور اهمیت وافر دارند. باید این مطلب به عنوان یک خط سیر اصلی در نتیجه گیری برجسته می‌شد.
  به هر حال این مقاله تنها اثری است که به بررسی موتورها پرداخته است و در نوع خود ارزشمند می‌باشد.

1 نظر (نمایش فقط برای صاحب اثر)